Budeme se mít líp!

Stejně jako na Slovensku, euro nastartuje naši ekonomiku a podpoří konkurenceschopnost našich podniků. Česká ekonomika je silně exportně orientovaná: dvě třetiny našeho vývozu směřují do eurozóny. Nákladné přeshraniční transakce a měnová rizika proto tvoří významnou překážku pro další růst naší ekonomiky. I proto je přijetí eura důležitou podmínkou toho, aby se naše životní úroveň přibližovala Německu a dalším vyspělým státům Západní Evropy.

Stejně jako v celé eurozóně euro také zjednoduší život českých občanů. Společná měna usnadní a zlevní cestování po Evropě i dalších zemích. Euro posílí pozici nás všech jako spotřebitelů prostřednictvím přímé cenové porovnatelnosti. V neposlední řadě euro připraví o živnost směnárenské „šmejdy“, kteří poškozují dobré jméno naší země mezi návštěvníky z celého světa.

 

Budeme bezpečnější!

Euro pevně ukotví Českou republiku v srdci Evropy. Euro představuje záruku našeho spojení a spojenectví se zeměmi Západní, Střední a Východní Evropy, mezi něž dlouhodobě patříme. Naše historická zkušenost ukazuje, že jedině tak zabráníme tomu, abychom se stali satelitem jiných velmocí. Jedině v srdci Evropy ve spojení s okolními zeměmi se můžeme cítit v bezpečí!

 

Budeme rozhodovat o své budoucnosti!

Euro posílí hlas České republiky v Evropě a při rozhodování o dalším směřování Evropské unie. Eurozóna je naším dominantním hospodářským, kulturním a politickým partnerem. Po odchodu Velké Británie z Evropské unie bude eurozóna tvořit přibližně 80% ekonomiky a populace EU. Blížící se reforma evropských institucí bude mít zásadní dopad na všechny členské státy, ale bude se vytvářet hlavně v eurozóně. Naše možnosti prosadit české národní zájmy jsou proto výrazně vyšší v jejím rámci. Česká republika musí být srdcem budoucí Evropy!

 

Můžeme!

Česká ekonomika během 15 let od vstupu do Evropské unie dospěla a je plně připravena připojit se k 19 evropským státům a společnou měnu přijmout. Česká republika dlouhodobě splňuje všechna klíčová konvergenční kritéria a ostatní je schopna splnit během přechodného období. Dlouhodobě vyvážená a respektovaná makroekonomická politika vytváří předpoklady, aby Česká republika těžila ze společné měny ještě více než Slovensko. A stala se tak skutečně bohatým srdcem Evropy!

 

Podepište se #proeuro!