O nás

 
Spolek Pro euro v srdci Evropy vznikl v roce 2019 jako akce několika kamarádů, kteří nejsou spokojeni s neustálým odkládáním přijetí eura v Česku. Řekli jsme si, že s tím něco uděláme a od té doby věnujeme svůj volný čas, úsilí a trochu peněz do občanské petice a kampaně Pro euro. Veškeré příjmy a výdaje najdete na našem transparentním účtu, vše si platíme sami či s podporou veřejných dárců. Pokud se chcete přidat, podpořit nás, nebo nám prostě jen napsat - napište.
 

Náš tým

David Antoš Twitter

David přijetí společné evropské měny považuje za konkrétní dosažitelný cíl, kterým můžeme přispět jak jednoduššímu fungování Evropy, tak rozvoji a bezpečnosti Česka. Pro euro spoluzaložil proto, že když se tohoto zásadního tématu bojí politici, musí si jej občané obhájit sami. David vystudoval ekonomii a práva na univerzitách v Praze, Cambridge a Chicagu.

Jakub Drbohlav Twitter

Jakub se pustil do kampaně Pro euro po posledních prezidentských volbách. Uvědomil si, že nejdůležitější pro naši svobodu, bezpečnost a prosperitu je a vždycky bylo zapojení do jádra Evropy. Proto je dnes klíčové přijmout euro. K tomu se však žádný politik neodhodlá, dokud euro nepřijme veřejnost. Jakub má rád lidi, filmy, knihy, obrazy, jazyky, pojmy, teorie, politiku, pohyb, Česko a EU. Vystudoval filosofii, pracoval na ministerstvu školství a teď se živí jako poradce v soukromém sektoru.

Michal Sirový Twitter

Michal je přesvědčen, že by Česká republika měla dodržovat všechny své mezinárodní závazky, mezi které patří i přijetí eura. A přijde mu škoda nepřijmout měnu, která ušetří lidem a firmám desítky miliard korun ročně. Michal vystudoval ekonomii na VŠE, zajímá se o politiku, úspěšně se živí volebními predikcemi a jako investor.

Tomáš Dundáček Twitter

Tomášovy důvody pro euro jsou hlavně politické, po vystoupení Velké Británie z EU cítí, že další člen, který se přidá k eurozóně Unii zase o něco více propojí. V naší organizaci dělá webaře a obecně vše kolem IT. Tomáš vystudoval IT na HTW v Drážďanech. Po studiích se přestahoval do Prahy, kde se v posledních sedmi letech věnoval programování, engineering managementu a IT business analýze. Ve volném čase se věnuje sportovním analýzám.

Ondřej Gabaš

Ondřej se o euro zajímá už od studia na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy, které zakončil prací zkoumající vliv evropské společné měny na mezinárodní obchod. K iniciativě Pro euro se přidal po návratu z magisterských studií politologie, filosofie a ekonomie v Holandsku. Ondřej hledal způsob, jak přispět k demokratickému a prozápadnímu směřování Česka, ale také k jeho ekonomické prosperitě a rozvoji. Euro pomůže obojímu. Ondřej pracuje v Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a kromě aktivit na podporu eura ho zajímá politika, architektura a městský rozvoj.

Karolína Letochová

Karolína ve vstupu do eurozóny vidí především vstupenku k další evropské integraci, kterou vnímá jakou důležitou součást cesty k demokratickému a ekonomicky vyspělému Česku. Euro bankovky také oceňuje její cit pro estetiku. K iniciativě Pro euro se přidala, protože ji lákalo informování veřejnosti a boření toho nespočtu mýtů, které jsou s přijetím eura spojeny. Kromě studia na střední škole se Karolína věnuje vzdělávací politice nebo sexuální výchově a ve volném čase ráda sleduje Comeback, vaří nebo chodí na techno.

Marcela Pekníková

Marcela je předsedkyní partnerského spolku Pulse of Europe. Angažuje se v různých občanských iniciativách a akcích. V rámci Pulse of Europe organizuje informační kampaně o Evropské unii a podporuje myšlenku evropské jednoty. Proto také prosazuje přijetí společné evropské měny v Česku a spolu se svými kolegy pomáhá Pro euro šířit ve fyzickém i digitálním prostoru.